Orbit bar

:::

本校106年度获教育部「学海飞飏」奖学金名单(兰阳校园)

  • 2017-06-23
  • Admin Admin

 一、本校106年度获教育部「学海飞飏」奖学金名单如附件1。每位获奖同学
       可获得新台币6万元整。
       (出国前可先领取5万元,剩馀1万元俟学生回国后1个月内至国际处完成核销手续后
       另行发放,若发生核销资料不齐全或违反奖学金相关规定时,除不予发放剩馀奖学
       金外,且必须归还已支领奖学金)
 二、因教育部尚未完成拨款,本处将另行通知各系所及受奖同学办理领款手续。
 三、办理领款时请携带签妥之行政契约书如附件2(一式3份)、学生证及私章。
       (行政契约书内,甲方部分需请系所主管签章)
 
 国际暨两岸事务处